Suchergebnis

  1. Luftschutzanlagen » Luftschutzbunker Johannismauer ("Mäuseturm")

    www.untergrundosnabrueck.de/luftschutzanlagen/objekt.luftschutzbunker-johannismauer-maeuseturm.html

    Luftschutzbunker Johannismauer ("Mäuseturm") ... ... Johannistorwall, 49074 Osnabrück ... Luftschutzkeller, OeLSR, Luftschutzraum, Wehrturm, Gesperrter Turm, Mäuseturm, Schweineturm, Neustadt, Osnabrück ... Hochbunker / Großbunker ... ... ... Publikation, Osnabrück 1933 - 1945 - Stadt im...